JARMARKI, KIERMASZE, FESTYNY

16.08.-20.08. Bolesławieckie Święto Ceramiki