JARMARKI, KIERMASZE, FESTYNY

Większość zaplanowanych wyjazdów plenerowych jest przez organizatorów odwolana lub przesunięta na nowy termin ze względu na zaistniałą sytuację.

O moich wyjazdach, będę informować na bieżąco :) 

 

Dbajcie o siebie!